Auto-kasacja pojazdów Pułtusk

Firma Ekostal zlokalizowana koło Pułtuska, przyjmuje do demontażu pojazdy kompletne jak również niekompletne, czyli takie, które uległy znacznemu uszkodzeniu w wyniku wypadku. Samochody można dostarczać  we własnym zakresie lub z korzystać z usług naszej firmy. Wykwalifikowany pracownik wyposażony w przenośny sprzęt do kserowania i wydruku dokumentów sprawnie i szybko załatwi wszystkie formalności u klienta .

Właściciel lub osoba upoważniona powinna przedstawić do wglądu :          

1. Dowód rejestracyjny pojazdu                                    
2. Kartę pojazdu jeżeli była wydana                                     
3. Pokwitowanie z Policji jeżeli dowód pojazdu został zabrany   
4. Dowód osobisty do potwierdzenia tożsamości      
                                                                     
Ze względu na zmianę ustawy o recyklingu pojazdów zmieniły się warunki przy płatnościach za złomowane auto. Wycena i ocena pojazdów dokonywana będzie przy zdawaniu pojazdu.